Microsoft.Resources

2024-05-21

32 updated resources, 3 updated operations

Updates

  Resource_types
 • templateSpecs/versions

   Display: Sablonspecifikáció-verziók  ⟶  Template Spec Versions

   Operations:

   • Display: Sablonspecifikáció-verzió olvasása  ⟶  Read template spec version

    Description: Lekérdezi vagy felsorolja a sablonspecifikációkat  ⟶  Gets or lists template specs

   • Display: Sablonspecifikáció-verzió írása  ⟶  Write a template spec version

    Description: Létrehoz vagy frissít egy sablonspecifikáció-verziót  ⟶  Creates or updates a template spec version

   • Display: Sablonspecifikáció-verzió törlése  ⟶  Delete a template spec version

    Description: Töröl egy sablonspecifikáció-verziót  ⟶  Deletes a template spec version

 • locations/moboOperationStatuses

   Display: Mobo szolgáltatásműveleti állapot  ⟶  Mobo Service Operation Status

   Operations:

    Display: A Mobo szolgáltatásműveleti állapot beolvasása  ⟶  Get the Mobo Service Operation Status

    Description: Az erőforrás Mobo szolgáltatásműveleti állapotának beolvasása.  ⟶  Reads the Mobo Service Operation Status for the resource.

 • subscriptions

   Display: Előfizetés  ⟶  Subscription

   Operations:

    Display: Előfizetések beolvasása  ⟶  Get Subscriptions

    Description: Beolvassa az előfizetések listáját.  ⟶  Gets the list of subscriptions.

 • resources

   Display: Erőforrások  ⟶  Resources

   Operations:

    Display: Erőforrások beolvasása  ⟶  Get Resources

    Description: Az erőforrások listájának beolvasása szűrők alapján.  ⟶  Get the list of resources based upon filters.

 • subscriptions/resources

   Display: Előfizetés erőforrásai  ⟶  Subscription Resource

   Operations:

    Display: Előfizetés erőforrásainak beolvasása  ⟶  Get Subscription Resources

    Description: Beolvassa az előfizetéshez tartozó erőforrásokat.  ⟶  Gets resources of a subscription.

 • deploymentScripts/logs

   Display: Üzembe helyezési szkriptek naplói  ⟶  Deployment Script Logs

   Operations:

    Display: Üzembe helyezési szkriptek naplóinak olvasása  ⟶  Read deployment script logs

    Description: Beolvassa vagy listázza az üzembe helyezési szkriptek naplóit  ⟶  Gets or lists deployment script logs

 • subscriptions/resourcegroups/deployments/operations

   Display: Üzembe helyezési művelet  ⟶  Deployment Operation

   Operations:

    Display: Üzembe helyezési műveletek beolvasása  ⟶  Get Deployment Operation

    Description: Beolvassa vagy listázza az üzembe helyezési műveleteket.  ⟶  Gets or lists deployment operations.

 • subscriptions/resourcegroups/resources

   Display: Erőforráscsoport erőforrásai  ⟶  Resource Group Resources

   Operations:

    Display: Erőforráscsoport erőforrásainak lekérése  ⟶  Get Resource Group Resources

    Description: Az erőforráscsoporthoz tartozó erőforrások lekérése.  ⟶  Gets the resources for the resource group.

 • checkPolicyCompliance

   Display: Szabályzatoknak való megfelelőség ellenőrzése  ⟶  Check Policy Compliance

   Operations:

    Display: Szabályzatoknak való megfelelőség ellenőrzése  ⟶  Check Policy Compliance

    Description: Annak ellenőrzése, hogy egy adott erőforrás megfelelőségi állapota megfelel-e az erőforrás-szabályzatoknak.  ⟶  Check the compliance status of a given resource against resource policies.

 • deployments/operations

   Display: Üzembe helyezési művelet  ⟶  Deployment Operation

   Operations:

    Display: Üzembe helyezési műveletek beolvasása  ⟶  Get Deployment Operation

    Description: Beolvassa vagy listázza az üzembe helyezési műveleteket.  ⟶  Gets or lists deployment operations.

 • subscriptions/resourcegroups/deployments/operationstatuses

   Display: Üzembe helyezési művelet állapota  ⟶  Deployment operation status

   Operations:

    Display: Üzembe helyezési művelet állapotának beolvasása  ⟶  Get deployment operation status

    Description: Az üzembe helyezési műveletek állapotának beolvasása vagy listázása.  ⟶  Gets or lists deployment operation statuses.

 • providers

   Display: Szolgáltatók  ⟶  Providers

   Operations:

    Display: Szolgáltatók lekérése  ⟶  Get Providers

    Description: A szolgáltatók listájának lekérése.  ⟶  Get the list of providers.

 • deployments/operationstatuses

   Display: Üzembe helyezési művelet állapota  ⟶  Deployment operation status

   Operations:

    Display: Üzembe helyezési művelet állapotának beolvasása  ⟶  Get deployment operation status

    Description: Az üzembe helyezési műveletek állapotának beolvasása vagy listázása.  ⟶  Gets or lists deployment operation statuses.

 • subscriptions/tagNames

   Display: Előfizetéscímke  ⟶  Subscription Tag

   Operations:

   • Display: Előfizetéscímke beolvasása  ⟶  Get Subscription Tag

    Description: Beolvassa vagy listázza az előfizetéscímkéket.  ⟶  Gets or lists subscription tags.

   • Display: Előfizetéscímke hozzáadása  ⟶  Add Subscription Tag

    Description: Előfizetéscímke hozzáadása.  ⟶  Adds a subscription tag.

   • Display: Előfizetéscímke törlése  ⟶  Delete Subscription Tag

    Description: Törli az előfizetéscímkét.  ⟶  Deletes a subscription tag.

 • subscriptions/providers

   Display: Erőforrás-szolgáltatók  ⟶  Resource Providers

   Operations:

    Display: Erőforrás-szolgáltatók beolvasása  ⟶  Get Resource Providers

    Description: Beolvassa vagy listázza az erőforrás-szolgáltatókat.  ⟶  Gets or lists resource providers.

 • subscriptions/resourcegroups/deployments

   Display: Központi telepítés  ⟶  Deployment

   Operations:

   • Display: Üzemelő példányok beolvasása  ⟶  Get Deployment

    Description: Beolvassa vagy listázza az üzemelő példányokat.  ⟶  Gets or lists deployments.

   • Display: Üzemelő példány létrehozása  ⟶  Create Deployment

    Description: Létrehozza vagy frissíti az üzemelő példányt.  ⟶  Creates or updates an deployment.

 • subscriptions/locations

   Display: Hely  ⟶  Location

   Operations:

    Display: Helyek beolvasása  ⟶  Get Locations

    Description: Beolvassa a támogatott helyek listáját.  ⟶  Gets the list of locations supported.

 • deploymentScripts

   Display: Üzembe helyezési szkriptek  ⟶  Deployment Scripts

   Operations:

   • Display: Üzembe helyezési szkriptek olvasása  ⟶  Read deployment scripts

    Description: Beolvassa vagy listázza az üzembe helyezési szkripteket  ⟶  Gets or lists deployment scripts

   • Display: Üzembe helyezési szkript írása  ⟶  Write deployment script

    Description: Üzembe helyezési szkript létrehozása vagy frissítése  ⟶  Creates or updates a deployment script

   • Display: Üzembe helyezési szkript törlése  ⟶  Delete deployment script

    Description: Egy üzembe helyezési szkript törlése  ⟶  Deletes a deployment script

 • deploymentStacks

   Display: Üzembe helyezési vermek  ⟶  Deployment Stacks

   Operations:

   • Display: Üzembe helyezési verem olvasása  ⟶  Read deployment stack

    Description: Beolvassa vagy listázza az üzembe helyezési vermeket  ⟶  Gets or lists deployment stacks

   • Display: Üzembe helyezési verem írása  ⟶  Write deployment stack

    Description: Létrehoz vagy frissít egy üzembe helyezési vermet  ⟶  Creates or updates a deployment stack

   • Display: Üzembe helyezési verem törlése  ⟶  Delete a deployment stack

    Description: Töröl egy üzembe helyezési vermet  ⟶  Deletes a deployment stack

   • Old_value:

    New_value:

 • dataBoundaries

   Display: Adathatár  ⟶  Data Boundary

   Operations:

    Display: Részvétel az adathatárban  ⟶  Opt-in to Data Boundary

    Description: Bérlői szintű jóváhagyás az adathatárhoz  ⟶  Tenant level opt-in to data boundary

 • subscriptions/resourceGroups

   Display: Erőforráscsoport  ⟶  Resource Group

   Operations:

   • Display: Erőforráscsoport beolvasása  ⟶  Get Resource Group

    Description: Beolvassa vagy listázza az erőforráscsoportokat.  ⟶  Gets or lists resource groups.

   • Display: Erőforráscsoport létrehozása  ⟶  Create Resource Group

    Description: Létrehozza vagy frissíti az erőforráscsoportot.  ⟶  Creates or updates a resource group.

   • Display: Erőforráscsoport törlése  ⟶  Delete Resource Group

    Description: Törli az erőforráscsoportot és az ahhoz tartozó összes erőforrást.  ⟶  Deletes a resource group and all its resources.

   • Display: Erőforráscsoport erőforrásainak áthelyezése  ⟶  Move Resource Group Resources

    Description: Erőforrásokat helyez át az egyik erőforráscsoportból egy másikba.  ⟶  Moves resources from one resource group to another.

   • Display: Erőforráscsoport-erőforrások áthelyezésének ellenőrzése  ⟶  Validate Move Resource Group Resources

    Description: Erőforrások erőforráscsoportok közötti áthelyezésének ellenőrzése.  ⟶  Validate move of resources from one resource group to another.

 • links

   Display: Erőforrás-hivatkozás  ⟶  Resource Link

   Operations:

   • Display: Erőforrás-hivatkozás beolvasása  ⟶  Get Resource Link

    Description: Beolvassa vagy listázza az erőforrás-hivatkozásokat.  ⟶  Gets or lists resource links.

   • Display: Erőforrás-hivatkozás létrehozása  ⟶  Create Resource Link

    Description: Létrehozza vagy frissíti az erőforrás-hivatkozást.  ⟶  Creates or updates a resource link.

   • Display: Erőforrás-hivatkozás törlése  ⟶  Delete Resource Link

    Description: Törli az erőforrás-hivatkozást.  ⟶  Deletes a resource link.

 • moboBrokers

   Display: Mobo-közvetítő  ⟶  Mobo Broker

   Operations:

   • Display: Mobo-közvetítő lekérése  ⟶  Get Mobo Broker

    Description: Mobo-közvetítőket kér le vagy listázza azokat  ⟶  Gets or lists mobo brokers

   • Display: Mobo-közvetítő létrehozása  ⟶  Create Mobo Broker

    Description: Mobo-közvetítőt hoz létre vagy frissíti azt  ⟶  Creates or updates a mobo broker

   • Display: Mobo-közvetítő törlése  ⟶  Delete mobo broker

    Description: Mobo-közvetítőt töröl  ⟶  Deletes a mobo broker

 • deployments

   Display: Központi telepítés  ⟶  Deployment

   Operations:

   • Display: Üzemelő példányok beolvasása  ⟶  Get Deployment

    Description: Beolvassa vagy listázza az üzemelő példányokat.  ⟶  Gets or lists deployments.

   • Display: Üzemelő példány létrehozása  ⟶  Create Deployment

    Description: Létrehozza vagy frissíti az üzemelő példányt.  ⟶  Creates or updates an deployment.

   • Display: Üzemelő példány törlése  ⟶  Delete Deployment

    Description: Törli az üzemelő példányt.  ⟶  Deletes a deployment.

   • Display: Üzembe helyezés megszakítása  ⟶  Cancel Deployment

    Description: Megszakítja az üzembe helyezést.  ⟶  Cancels a deployment.

   • Display: Üzemelő példány érvényesítése  ⟶  Validate Deployment

    Description: Érvényesíti az üzemelő példányt.  ⟶  Validates an deployment.

   • Display: Telepítési lehetőségelemzés  ⟶  Deployment What-If

    Description: A sablontelepítéssel járó módosítások előrejelzése.  ⟶  Predicts template deployment changes.

   • Display: Üzemelő példány sablonjának exportálása  ⟶  Export template for deployment

    Description: Üzemelő példány sablonjának exportálása  ⟶  Export template for a deployment

 • subscriptions/operationresults

   Display: Előfizetési művelet eredménye  ⟶  Subscription Operation Results

   Operations:

    Display: Előfizetési művelet eredményeinek lekérése  ⟶  Get Subscription Operation Results

    Description: Az előfizetési művelet eredményeinek lekérése.  ⟶  Get the subscription operation results.

 • tags

   Display: Címkék  ⟶  Tags

   Operations:

   • Display: Címkék olvasása  ⟶  Read tags

    Description: Egy adott erőforrás összes címkéjének beolvasása.  ⟶  Gets all the tags on a resource.

   • Display: Címkék írása  ⟶  Write tags

    Description: Egy adott erőforrás címkéinek frissítése a meglévő címkék új címkékkel való lecserélésével vagy egyesítésével, illetve a meglévő címkék eltávolításával.  ⟶  Updates the tags on a resource by replacing or merging existing tags with a new set of tags, or removing existing tags.

   • Display: Címkék törlése  ⟶  Delete tags

    Description: Egy adott erőforrás összes címkéjének eltávolítása.  ⟶  Removes all the tags on a resource.

 • tenants

   Display: Bérlő  ⟶  Tenant

   Operations:

    Display: Bérlők beolvasása  ⟶  Get Tenants

    Description: Beolvassa a bérlők listáját.  ⟶  Gets the list of tenants.

 • templateSpecs

   Display: Sablonspecifikációk  ⟶  Template Specs

   Operations:

   • Display: Sablonspecifikáció olvasása  ⟶  Read template spec

    Description: Lekérdezi vagy felsorolja a sablonspecifikációkat  ⟶  Gets or lists template specs

   • Display: Sablonspecifikáció írása  ⟶  Write template spec

    Description: Létrehoz vagy frissít egy sablonspecifikációt  ⟶  Creates or updates a template spec

   • Display: Sablonspecifikáció törlése  ⟶  Delete a template spec

    Description: Töröl egy sablonspecifikációt  ⟶  Deletes a template spec

 • changes

   Display: Módosítások  ⟶  Changes

   Operations:

    Display: Módosítások olvasása  ⟶  Read Changes

    Description: Módosítások beolvasása vagy listázása  ⟶  Gets or lists changes

 • subscriptions/tagNames/tagValues

   Display: Előfizetéscímke értéke  ⟶  Subscription Tag Value

   Operations:

   • Display: Előfizetéscímke értékének beolvasása  ⟶  Get Subscription Tag Value

    Description: Beolvassa vagy listázza az előfizetéscímkék értékeit.  ⟶  Gets or lists subscription tag values.

   • Display: Előfizetéscímke értékének hozzáadása  ⟶  Add Subscription Tag Value

    Description: Hozzáadja az előfizetéscímke értékét.  ⟶  Adds a subscription tag value.

   • Display: Előfizetéscímke értékének törlése  ⟶  Delete Subscription Tag Value

    Description: Törli az előfizetéscímke értékét.  ⟶  Deletes a subscription tag value.

 • marketplace

   Display: Piactér  ⟶  Marketplace

   Operations:

    Display: Erőforrás vásárlása  ⟶  Purchase Resource

    Description: Erőforrás vásárlása a Piactéren.  ⟶  Purchases a resource from the marketplace.

 • subscriptionRegistrations

   Display: Előfizetés-regisztrációk  ⟶  Subscription Registrations

   Operations:

    Display: Előfizetés-regisztrációk lekérése  ⟶  Get Subscription Registrations

    Description: Lekérheti egy erőforrás-szolgáltatói névtér előfizetés-regisztrációját.  ⟶  Get Subscription Registration for a resource provider namespace.

  Operations
 • Microsoft.Resources/checkZonePeers/action

   Display: Zónabeli társak ellenőrzése  ⟶  Check Zone Peers

   Description: Zónabeli társak ellenőrzése  ⟶  Check Zone Peers

 • Microsoft.Resources/calculateTemplateHash/action

   Display: Sablon kivonatának kiszámítása  ⟶  Calculate Template Hash

   Description: A megadott sablon kivonatának kiszámítása.  ⟶  Calculate the hash of provided template.

 • Microsoft.Resources/checkResourceName/action

   Display: Erőforrásnév ellenőrzése  ⟶  Check Resource Name

   Description: Erőforrásnév érvényességének ellenőrzése.  ⟶  Check the resource name for validity.