Microsoft.Resources

2024-05-20

32 updated resources, 3 updated operations

Updates

  Resource_types
 • subscriptions/locations

   Display: Location  ⟶  Hely

   Operations:

    Display: Get Locations  ⟶  Helyek beolvasása

    Description: Gets the list of locations supported.  ⟶  Beolvassa a támogatott helyek listáját.

 • subscriptions/resourcegroups/deployments/operationstatuses

   Display: Deployment operation status  ⟶  Üzembe helyezési művelet állapota

   Operations:

    Display: Get deployment operation status  ⟶  Üzembe helyezési művelet állapotának beolvasása

    Description: Gets or lists deployment operation statuses.  ⟶  Az üzembe helyezési műveletek állapotának beolvasása vagy listázása.

 • subscriptions/resourceGroups

   Display: Resource Group  ⟶  Erőforráscsoport

   Operations:

   • Display: Get Resource Group  ⟶  Erőforráscsoport beolvasása

    Description: Gets or lists resource groups.  ⟶  Beolvassa vagy listázza az erőforráscsoportokat.

   • Display: Create Resource Group  ⟶  Erőforráscsoport létrehozása

    Description: Creates or updates a resource group.  ⟶  Létrehozza vagy frissíti az erőforráscsoportot.

   • Display: Delete Resource Group  ⟶  Erőforráscsoport törlése

    Description: Deletes a resource group and all its resources.  ⟶  Törli az erőforráscsoportot és az ahhoz tartozó összes erőforrást.

   • Display: Move Resource Group Resources  ⟶  Erőforráscsoport erőforrásainak áthelyezése

    Description: Moves resources from one resource group to another.  ⟶  Erőforrásokat helyez át az egyik erőforráscsoportból egy másikba.

   • Display: Validate Move Resource Group Resources  ⟶  Erőforráscsoport-erőforrások áthelyezésének ellenőrzése

    Description: Validate move of resources from one resource group to another.  ⟶  Erőforrások erőforráscsoportok közötti áthelyezésének ellenőrzése.

 • subscriptions/resourcegroups/deployments

   Display: Deployment  ⟶  Központi telepítés

   Operations:

   • Display: Get Deployment  ⟶  Üzemelő példányok beolvasása

    Description: Gets or lists deployments.  ⟶  Beolvassa vagy listázza az üzemelő példányokat.

   • Display: Create Deployment  ⟶  Üzemelő példány létrehozása

    Description: Creates or updates an deployment.  ⟶  Létrehozza vagy frissíti az üzemelő példányt.

 • subscriptions/tagNames

   Display: Subscription Tag  ⟶  Előfizetéscímke

   Operations:

   • Display: Get Subscription Tag  ⟶  Előfizetéscímke beolvasása

    Description: Gets or lists subscription tags.  ⟶  Beolvassa vagy listázza az előfizetéscímkéket.

   • Display: Add Subscription Tag  ⟶  Előfizetéscímke hozzáadása

    Description: Adds a subscription tag.  ⟶  Előfizetéscímke hozzáadása.

   • Display: Delete Subscription Tag  ⟶  Előfizetéscímke törlése

    Description: Deletes a subscription tag.  ⟶  Törli az előfizetéscímkét.

 • templateSpecs

   Display: Template Specs  ⟶  Sablonspecifikációk

   Operations:

   • Display: Read template spec  ⟶  Sablonspecifikáció olvasása

    Description: Gets or lists template specs  ⟶  Lekérdezi vagy felsorolja a sablonspecifikációkat

   • Display: Write template spec  ⟶  Sablonspecifikáció írása

    Description: Creates or updates a template spec  ⟶  Létrehoz vagy frissít egy sablonspecifikációt

   • Display: Delete a template spec  ⟶  Sablonspecifikáció törlése

    Description: Deletes a template spec  ⟶  Töröl egy sablonspecifikációt

 • subscriptions/resources

   Display: Subscription Resource  ⟶  Előfizetés erőforrásai

   Operations:

    Display: Get Subscription Resources  ⟶  Előfizetés erőforrásainak beolvasása

    Description: Gets resources of a subscription.  ⟶  Beolvassa az előfizetéshez tartozó erőforrásokat.

 • deploymentScripts

   Display: Deployment Scripts  ⟶  Üzembe helyezési szkriptek

   Operations:

   • Display: Read deployment scripts  ⟶  Üzembe helyezési szkriptek olvasása

    Description: Gets or lists deployment scripts  ⟶  Beolvassa vagy listázza az üzembe helyezési szkripteket

   • Display: Write deployment script  ⟶  Üzembe helyezési szkript írása

    Description: Creates or updates a deployment script  ⟶  Üzembe helyezési szkript létrehozása vagy frissítése

   • Display: Delete deployment script  ⟶  Üzembe helyezési szkript törlése

    Description: Deletes a deployment script  ⟶  Egy üzembe helyezési szkript törlése

 • moboBrokers

   Display: Mobo Broker  ⟶  Mobo-közvetítő

   Operations:

   • Display: Get Mobo Broker  ⟶  Mobo-közvetítő lekérése

    Description: Gets or lists mobo brokers  ⟶  Mobo-közvetítőket kér le vagy listázza azokat

   • Display: Create Mobo Broker  ⟶  Mobo-közvetítő létrehozása

    Description: Creates or updates a mobo broker  ⟶  Mobo-közvetítőt hoz létre vagy frissíti azt

   • Display: Delete mobo broker  ⟶  Mobo-közvetítő törlése

    Description: Deletes a mobo broker  ⟶  Mobo-közvetítőt töröl

 • subscriptions/resourcegroups/resources

   Display: Resource Group Resources  ⟶  Erőforráscsoport erőforrásai

   Operations:

    Display: Get Resource Group Resources  ⟶  Erőforráscsoport erőforrásainak lekérése

    Description: Gets the resources for the resource group.  ⟶  Az erőforráscsoporthoz tartozó erőforrások lekérése.

 • deployments/operations

   Display: Deployment Operation  ⟶  Üzembe helyezési művelet

   Operations:

    Display: Get Deployment Operation  ⟶  Üzembe helyezési műveletek beolvasása

    Description: Gets or lists deployment operations.  ⟶  Beolvassa vagy listázza az üzembe helyezési műveleteket.

 • dataBoundaries

   Display: Data Boundary  ⟶  Adathatár

   Operations:

    Display: Opt-in to Data Boundary  ⟶  Részvétel az adathatárban

    Description: Tenant level opt-in to data boundary  ⟶  Bérlői szintű jóváhagyás az adathatárhoz

 • templateSpecs/versions

   Display: Template Spec Versions  ⟶  Sablonspecifikáció-verziók

   Operations:

   • Display: Read template spec version  ⟶  Sablonspecifikáció-verzió olvasása

    Description: Gets or lists template specs  ⟶  Lekérdezi vagy felsorolja a sablonspecifikációkat

   • Display: Write a template spec version  ⟶  Sablonspecifikáció-verzió írása

    Description: Creates or updates a template spec version  ⟶  Létrehoz vagy frissít egy sablonspecifikáció-verziót

   • Display: Delete a template spec version  ⟶  Sablonspecifikáció-verzió törlése

    Description: Deletes a template spec version  ⟶  Töröl egy sablonspecifikáció-verziót

 • tenants

   Display: Tenant  ⟶  Bérlő

   Operations:

    Display: Get Tenants  ⟶  Bérlők beolvasása

    Description: Gets the list of tenants.  ⟶  Beolvassa a bérlők listáját.

 • subscriptions/tagNames/tagValues

   Display: Subscription Tag Value  ⟶  Előfizetéscímke értéke

   Operations:

   • Display: Get Subscription Tag Value  ⟶  Előfizetéscímke értékének beolvasása

    Description: Gets or lists subscription tag values.  ⟶  Beolvassa vagy listázza az előfizetéscímkék értékeit.

   • Display: Add Subscription Tag Value  ⟶  Előfizetéscímke értékének hozzáadása

    Description: Adds a subscription tag value.  ⟶  Hozzáadja az előfizetéscímke értékét.

   • Display: Delete Subscription Tag Value  ⟶  Előfizetéscímke értékének törlése

    Description: Deletes a subscription tag value.  ⟶  Törli az előfizetéscímke értékét.

 • deploymentScripts/logs

   Display: Deployment Script Logs  ⟶  Üzembe helyezési szkriptek naplói

   Operations:

    Display: Read deployment script logs  ⟶  Üzembe helyezési szkriptek naplóinak olvasása

    Description: Gets or lists deployment script logs  ⟶  Beolvassa vagy listázza az üzembe helyezési szkriptek naplóit

 • deploymentStacks

   Display: Deployment Stacks  ⟶  Üzembe helyezési vermek

   Operations:

   • Display: Read deployment stack  ⟶  Üzembe helyezési verem olvasása

    Description: Gets or lists deployment stacks  ⟶  Beolvassa vagy listázza az üzembe helyezési vermeket

   • Display: Write deployment stack  ⟶  Üzembe helyezési verem írása

    Description: Creates or updates a deployment stack  ⟶  Létrehoz vagy frissít egy üzembe helyezési vermet

   • Display: Delete a deployment stack  ⟶  Üzembe helyezési verem törlése

    Description: Deletes a deployment stack  ⟶  Töröl egy üzembe helyezési vermet

   • Old_value:

    New_value:

 • subscriptions/operationresults

   Display: Subscription Operation Results  ⟶  Előfizetési művelet eredménye

   Operations:

    Display: Get Subscription Operation Results  ⟶  Előfizetési művelet eredményeinek lekérése

    Description: Get the subscription operation results.  ⟶  Az előfizetési művelet eredményeinek lekérése.

 • marketplace

   Display: Marketplace  ⟶  Piactér

   Operations:

    Display: Purchase Resource  ⟶  Erőforrás vásárlása

    Description: Purchases a resource from the marketplace.  ⟶  Erőforrás vásárlása a Piactéren.

 • changes

   Display: Changes  ⟶  Módosítások

   Operations:

    Display: Read Changes  ⟶  Módosítások olvasása

    Description: Gets or lists changes  ⟶  Módosítások beolvasása vagy listázása

 • deployments

   Display: Deployment  ⟶  Központi telepítés

   Operations:

   • Display: Get Deployment  ⟶  Üzemelő példányok beolvasása

    Description: Gets or lists deployments.  ⟶  Beolvassa vagy listázza az üzemelő példányokat.

   • Display: Create Deployment  ⟶  Üzemelő példány létrehozása

    Description: Creates or updates an deployment.  ⟶  Létrehozza vagy frissíti az üzemelő példányt.

   • Display: Delete Deployment  ⟶  Üzemelő példány törlése

    Description: Deletes a deployment.  ⟶  Törli az üzemelő példányt.

   • Display: Cancel Deployment  ⟶  Üzembe helyezés megszakítása

    Description: Cancels a deployment.  ⟶  Megszakítja az üzembe helyezést.

   • Display: Validate Deployment  ⟶  Üzemelő példány érvényesítése

    Description: Validates an deployment.  ⟶  Érvényesíti az üzemelő példányt.

   • Display: Deployment What-If  ⟶  Telepítési lehetőségelemzés

    Description: Predicts template deployment changes.  ⟶  A sablontelepítéssel járó módosítások előrejelzése.

   • Display: Export template for deployment  ⟶  Üzemelő példány sablonjának exportálása

    Description: Export template for a deployment  ⟶  Üzemelő példány sablonjának exportálása

 • subscriptions/resourcegroups/deployments/operations

   Display: Deployment Operation  ⟶  Üzembe helyezési művelet

   Operations:

    Display: Get Deployment Operation  ⟶  Üzembe helyezési műveletek beolvasása

    Description: Gets or lists deployment operations.  ⟶  Beolvassa vagy listázza az üzembe helyezési műveleteket.

 • subscriptions/providers

   Display: Resource Providers  ⟶  Erőforrás-szolgáltatók

   Operations:

    Display: Get Resource Providers  ⟶  Erőforrás-szolgáltatók beolvasása

    Description: Gets or lists resource providers.  ⟶  Beolvassa vagy listázza az erőforrás-szolgáltatókat.

 • tags

   Display: Tags  ⟶  Címkék

   Operations:

   • Display: Read tags  ⟶  Címkék olvasása

    Description: Gets all the tags on a resource.  ⟶  Egy adott erőforrás összes címkéjének beolvasása.

   • Display: Write tags  ⟶  Címkék írása

    Description: Updates the tags on a resource by replacing or merging existing tags with a new set of tags, or removing existing tags.  ⟶  Egy adott erőforrás címkéinek frissítése a meglévő címkék új címkékkel való lecserélésével vagy egyesítésével, illetve a meglévő címkék eltávolításával.

   • Display: Delete tags  ⟶  Címkék törlése

    Description: Removes all the tags on a resource.  ⟶  Egy adott erőforrás összes címkéjének eltávolítása.

 • deployments/operationstatuses

   Display: Deployment operation status  ⟶  Üzembe helyezési művelet állapota

   Operations:

    Display: Get deployment operation status  ⟶  Üzembe helyezési művelet állapotának beolvasása

    Description: Gets or lists deployment operation statuses.  ⟶  Az üzembe helyezési műveletek állapotának beolvasása vagy listázása.

 • providers

   Display: Providers  ⟶  Szolgáltatók

   Operations:

    Display: Get Providers  ⟶  Szolgáltatók lekérése

    Description: Get the list of providers.  ⟶  A szolgáltatók listájának lekérése.

 • subscriptions

   Display: Subscription  ⟶  Előfizetés

   Operations:

    Display: Get Subscriptions  ⟶  Előfizetések beolvasása

    Description: Gets the list of subscriptions.  ⟶  Beolvassa az előfizetések listáját.

 • links

   Display: Resource Link  ⟶  Erőforrás-hivatkozás

   Operations:

   • Display: Get Resource Link  ⟶  Erőforrás-hivatkozás beolvasása

    Description: Gets or lists resource links.  ⟶  Beolvassa vagy listázza az erőforrás-hivatkozásokat.

   • Display: Create Resource Link  ⟶  Erőforrás-hivatkozás létrehozása

    Description: Creates or updates a resource link.  ⟶  Létrehozza vagy frissíti az erőforrás-hivatkozást.

   • Display: Delete Resource Link  ⟶  Erőforrás-hivatkozás törlése

    Description: Deletes a resource link.  ⟶  Törli az erőforrás-hivatkozást.

 • locations/moboOperationStatuses

   Display: Mobo Service Operation Status  ⟶  Mobo szolgáltatásműveleti állapot

   Operations:

    Display: Get the Mobo Service Operation Status  ⟶  A Mobo szolgáltatásműveleti állapot beolvasása

    Description: Reads the Mobo Service Operation Status for the resource.  ⟶  Az erőforrás Mobo szolgáltatásműveleti állapotának beolvasása.

 • subscriptionRegistrations

   Display: Subscription Registrations  ⟶  Előfizetés-regisztrációk

   Operations:

    Display: Get Subscription Registrations  ⟶  Előfizetés-regisztrációk lekérése

    Description: Get Subscription Registration for a resource provider namespace.  ⟶  Lekérheti egy erőforrás-szolgáltatói névtér előfizetés-regisztrációját.

 • resources

   Display: Resources  ⟶  Erőforrások

   Operations:

    Display: Get Resources  ⟶  Erőforrások beolvasása

    Description: Get the list of resources based upon filters.  ⟶  Az erőforrások listájának beolvasása szűrők alapján.

 • checkPolicyCompliance

   Display: Check Policy Compliance  ⟶  Szabályzatoknak való megfelelőség ellenőrzése

   Operations:

    Display: Check Policy Compliance  ⟶  Szabályzatoknak való megfelelőség ellenőrzése

    Description: Check the compliance status of a given resource against resource policies.  ⟶  Annak ellenőrzése, hogy egy adott erőforrás megfelelőségi állapota megfelel-e az erőforrás-szabályzatoknak.

  Operations
 • Microsoft.Resources/calculateTemplateHash/action

   Display: Calculate Template Hash  ⟶  Sablon kivonatának kiszámítása

   Description: Calculate the hash of provided template.  ⟶  A megadott sablon kivonatának kiszámítása.

 • Microsoft.Resources/checkResourceName/action

   Display: Check Resource Name  ⟶  Erőforrásnév ellenőrzése

   Description: Check the resource name for validity.  ⟶  Erőforrásnév érvényességének ellenőrzése.

 • Microsoft.Resources/checkZonePeers/action

   Display: Check Zone Peers  ⟶  Zónabeli társak ellenőrzése

   Description: Check Zone Peers  ⟶  Zónabeli társak ellenőrzése