Microsoft.Resources

2024-04-25

32 updated resources, 3 updated operations

Updates

  Resource_types
 • subscriptions/providers

   Display: Resource Providers  ⟶  Resursprovidrar

   Operations:

    Display: Get Resource Providers  ⟶  Hämta resursprovidrar

    Description: Gets or lists resource providers.  ⟶  Hämtar eller listar resursprovidrar.

 • tags

   Display: Tags  ⟶  Taggar

   Operations:

   • Display: Read tags  ⟶  Läsa taggar

    Description: Gets all the tags on a resource.  ⟶  Hämtar alla taggar för en resurs.

   • Display: Write tags  ⟶  Skriv taggar

    Description: Updates the tags on a resource by replacing or merging existing tags with a new set of tags, or removing existing tags.  ⟶  Uppdaterar taggarna för en resurs genom att ersätta eller sammanfoga befintliga taggar med en ny uppsättning taggar, eller tar bort befintliga taggar.

   • Display: Delete tags  ⟶  Ta bort taggar

    Description: Removes all the tags on a resource.  ⟶  Tar bort alla taggar för en resurs.

 • dataBoundaries

   Display: Data Boundary  ⟶  Datagräns

   Operations:

    Display: Opt-in to Data Boundary  ⟶  Välj datagräns

    Description: Tenant level opt-in to data boundary  ⟶  Val av datagräns på klientorganisationsnivå

 • deployments/operationstatuses

   Display: Deployment operation status  ⟶  Status för distributionsåtgärd

   Operations:

    Display: Get deployment operation status  ⟶  Hämta status för distributionsåtgärden

    Description: Gets or lists deployment operation statuses.  ⟶  Hämtar eller listar status för distributionsåtgärder.

 • deployments/operations

   Display: Deployment Operation  ⟶  Distributionsåtgärd

   Operations:

    Display: Get Deployment Operation  ⟶  Hämta distributionsåtgärd

    Description: Gets or lists deployment operations.  ⟶  Hämtar eller listar distributionsåtgärder.

 • subscriptions/resourcegroups/deployments/operationstatuses

   Display: Deployment operation status  ⟶  Status för distributionsåtgärd

   Operations:

    Display: Get deployment operation status  ⟶  Hämta status för distributionsåtgärden

    Description: Gets or lists deployment operation statuses.  ⟶  Hämtar eller listar status för distributionsåtgärder.

 • locations/moboOperationStatuses

   Display: Mobo Service Operation Status  ⟶  Driftstatus för Mobo-tjänst

   Operations:

    Display: Get the Mobo Service Operation Status  ⟶  Hämta driftstatus för Mobo-tjänst

    Description: Reads the Mobo Service Operation Status for the resource.  ⟶  Läser resursens driftstatus för Mobo-tjänst.

 • changes

   Display: Changes  ⟶  Ändringar

   Operations:

    Display: Read Changes  ⟶  Läsning av ändringar

    Description: Gets or lists changes  ⟶  Hämtar eller listar ändringar

 • subscriptions/resourcegroups/deployments/operations

   Display: Deployment Operation  ⟶  Distributionsåtgärd

   Operations:

    Display: Get Deployment Operation  ⟶  Hämta distributionsåtgärd

    Description: Gets or lists deployment operations.  ⟶  Hämtar eller listar distributionsåtgärder.

 • providers

   Display: Providers  ⟶  Leverantörer

   Operations:

    Display: Get Providers  ⟶  Hämta leverantörer

    Description: Get the list of providers.  ⟶  Hämta listan över leverantörer.

 • subscriptions/tagNames

   Display: Subscription Tag  ⟶  Prenumerationstagg

   Operations:

   • Display: Get Subscription Tag  ⟶  Hämta prenumerationstagg

    Description: Gets or lists subscription tags.  ⟶  Hämtar eller listar prenumerationstaggar.

   • Display: Add Subscription Tag  ⟶  Lägg till prenumerationstagg

    Description: Adds a subscription tag.  ⟶  Lägger till en prenumerationstagg.

   • Display: Delete Subscription Tag  ⟶  Ta bort prenumerationstagg

    Description: Deletes a subscription tag.  ⟶  Tar bort en prenumerationstagg.

 • resources

   Display: Resources  ⟶  Resurser

   Operations:

    Display: Get Resources  ⟶  Hämta resurser

    Description: Get the list of resources based upon filters.  ⟶  Hämta listan över resurser baserade på filter.

 • moboBrokers

   Display: Mobo Broker  ⟶  Mobo-broker

   Operations:

   • Display: Get Mobo Broker  ⟶  Hämta mobo-broker

    Description: Gets or lists mobo brokers  ⟶  Hämtar eller listar mobo-broker

   • Display: Create Mobo Broker  ⟶  Skapa mobo-broker

    Description: Creates or updates a mobo broker  ⟶  Skapar eller uppdaterar en mobo-broker

   • Display: Delete mobo broker  ⟶  Ta bort mobo-broker

    Description: Deletes a mobo broker  ⟶  Tar bort en mobo-broker

 • subscriptions/operationresults

   Display: Subscription Operation Results  ⟶  Prenumerationsåtgärdsresultat

   Operations:

    Display: Get Subscription Operation Results  ⟶  Hämta prenumerationsåtgärdsresultat

    Description: Get the subscription operation results.  ⟶  Hämtar prenumerationsåtgärdsresultaten.

 • subscriptionRegistrations

   Display: Subscription Registrations  ⟶  Prenumerationsregistreringar

   Operations:

    Display: Get Subscription Registrations  ⟶  Hämta prenumerationsregistreringar

    Description: Get Subscription Registration for a resource provider namespace.  ⟶  Hämta prenumerationsregistrering för namnområdet för en resursprovider.

 • deploymentStacks

   Display: Deployment Stacks  ⟶  Distributionsstackar

   Operations:

   • Display: Read deployment stack  ⟶  Läs distributionsstack

    Description: Gets or lists deployment stacks  ⟶  Hämtar eller listar distributionsstackar

   • Display: Write deployment stack  ⟶  Skriv distributionsstack

    Description: Creates or updates a deployment stack  ⟶  Skapar eller uppdaterar en distributionsstack

   • Display: Delete a deployment stack  ⟶  Ta bort en distributionsstack

    Description: Deletes a deployment stack  ⟶  Tar bort en distributionsstack

   • Old_value:

    New_value:

 • subscriptions/resourceGroups

   Display: Resource Group  ⟶  Resursgrupp

   Operations:

   • Display: Get Resource Group  ⟶  Hämta resursgrupp

    Description: Gets or lists resource groups.  ⟶  Hämtar eller listar resursgrupper.

   • Display: Create Resource Group  ⟶  Skapa resursgrupp

    Description: Creates or updates a resource group.  ⟶  Skapar eller uppdaterar en resursgrupp.

   • Display: Delete Resource Group  ⟶  Ta bort resursgrupp

    Description: Deletes a resource group and all its resources.  ⟶  Tar bort resursgruppen och alla dess resurser.

   • Display: Move Resource Group Resources  ⟶  Flytta resursgruppsresurser

    Description: Moves resources from one resource group to another.  ⟶  Flyttar resurser från en resursgrupp till en annan.

   • Display: Validate Move Resource Group Resources  ⟶  Verifiera flytt av resursgruppsresurser

    Description: Validate move of resources from one resource group to another.  ⟶  Verifiera flytt av resurser från en resursgrupp till en annan.

 • deploymentScripts/logs

   Display: Deployment Script Logs  ⟶  Distributionskriptsloggar

   Operations:

    Display: Read deployment script logs  ⟶  Läs distributionsskriptsloggar

    Description: Gets or lists deployment script logs  ⟶  Hämtar eller listar distributionsskriptsloggar

 • marketplace

   Operations:

    Display: Purchase Resource  ⟶  Köp resurs

    Description: Purchases a resource from the marketplace.  ⟶  Köper en resurs på Marketplace.

 • templateSpecs/versions

   Display: Template Spec Versions  ⟶  Mallspecifikationsversioner

   Operations:

   • Display: Read template spec version  ⟶  Läs mallspecifikationsversion

    Description: Gets or lists template specs  ⟶  Hämtar eller listar mallspecifikationer

   • Display: Write a template spec version  ⟶  Skriv en mallspecifikationsversion

    Description: Creates or updates a template spec version  ⟶  Skapar eller uppdaterar en mallspecifikationsversion

   • Display: Delete a template spec version  ⟶  Ta bort en mallspecifikationsversion

    Description: Deletes a template spec version  ⟶  Tar bort en mallspecifikationsversion

 • subscriptions/resourcegroups/deployments

   Display: Deployment  ⟶  Distribution

   Operations:

   • Display: Get Deployment  ⟶  Hämta distribution

    Description: Gets or lists deployments.  ⟶  Hämtar eller listar distributioner.

   • Display: Create Deployment  ⟶  Skapa distribution

    Description: Creates or updates an deployment.  ⟶  Skapar eller uppdaterar en distribution.

 • deploymentScripts

   Display: Deployment Scripts  ⟶  Distributionsskript

   Operations:

   • Display: Read deployment scripts  ⟶  Läs distributionsskript

    Description: Gets or lists deployment scripts  ⟶  Hämtar eller listar distributionsskript

   • Display: Write deployment script  ⟶  Skriv distributionsskript

    Description: Creates or updates a deployment script  ⟶  Skapar eller uppdaterar ett distributionsskript

   • Display: Delete deployment script  ⟶  Vill du ta bort ett distributionsskript

    Description: Deletes a deployment script  ⟶  Tar bort ett distributionsskript

 • subscriptions

   Display: Subscription  ⟶  Prenumeration

   Operations:

    Display: Get Subscriptions  ⟶  Hämta prenumerationer

    Description: Gets the list of subscriptions.  ⟶  Hämtar listan över prenumerationer.

 • links

   Display: Resource Link  ⟶  Resurslänk

   Operations:

   • Display: Get Resource Link  ⟶  Hämta resurslänk

    Description: Gets or lists resource links.  ⟶  Hämtar eller listar resurslänkar.

   • Display: Create Resource Link  ⟶  Skapa resurslänk

    Description: Creates or updates a resource link.  ⟶  Skapar eller uppdaterar en resurslänk.

   • Display: Delete Resource Link  ⟶  Ta bort resurslänk

    Description: Deletes a resource link.  ⟶  Tar bort en resurslänk.

 • templateSpecs

   Display: Template Specs  ⟶  Mallspecifikationer

   Operations:

   • Display: Read template spec  ⟶  Läs mallspecifikation

    Description: Gets or lists template specs  ⟶  Hämtar eller listar mallspecifikationer

   • Display: Write template spec  ⟶  Skriv mallspecifikation

    Description: Creates or updates a template spec  ⟶  Skapar eller uppdaterar en mallspecifikation

   • Display: Delete a template spec  ⟶  Ta bort en mallspecifikation

    Description: Deletes a template spec  ⟶  Tar bort en mallspecifikation

 • subscriptions/locations

   Display: Location  ⟶  Plats

   Operations:

    Display: Get Locations  ⟶  Hämta platser

    Description: Gets the list of locations supported.  ⟶  Hämtar listan över platser som stöds.

 • tenants

   Display: Tenant  ⟶  Klient

   Operations:

    Display: Get Tenants  ⟶  Hämta klienter

    Description: Gets the list of tenants.  ⟶  Hämtar listan över klienter.

 • checkPolicyCompliance

   Display: Check Policy Compliance  ⟶  Kontrollera efterlevnad av policy

   Operations:

    Display: Check Policy Compliance  ⟶  Kontrollera efterlevnad av policy

    Description: Check the compliance status of a given resource against resource policies.  ⟶  Kontrollera kompatibilitetsstatusen för en viss resurs mot resursprinciper.

 • subscriptions/tagNames/tagValues

   Display: Subscription Tag Value  ⟶  Prenumerationstaggsvärde

   Operations:

   • Display: Get Subscription Tag Value  ⟶  Hämta prenumerationstaggsvärde

    Description: Gets or lists subscription tag values.  ⟶  Hämtar eller listar prenumerationstaggsvärden.

   • Display: Add Subscription Tag Value  ⟶  Lägg till prenumerationstaggsvärde

    Description: Adds a subscription tag value.  ⟶  Lägger till ett prenumerationstaggsvärde.

   • Display: Delete Subscription Tag Value  ⟶  Ta bort prenumerationstaggsvärde

    Description: Deletes a subscription tag value.  ⟶  Tar bort ett prenumerationstaggsvärde.

 • subscriptions/resources

   Display: Subscription Resource  ⟶  Prenumerationsresurs

   Operations:

    Display: Get Subscription Resources  ⟶  Hämta prenumerationsresurser

    Description: Gets resources of a subscription.  ⟶  Hämtar en prenumerations resurser.

 • deployments

   Display: Deployment  ⟶  Distribution

   Operations:

   • Display: Get Deployment  ⟶  Hämta distribution

    Description: Gets or lists deployments.  ⟶  Hämtar eller listar distributioner.

   • Display: Create Deployment  ⟶  Skapa distribution

    Description: Creates or updates an deployment.  ⟶  Skapar eller uppdaterar en distribution.

   • Display: Delete Deployment  ⟶  Ta bort distribution

    Description: Deletes a deployment.  ⟶  Tar bort en distribution.

   • Display: Cancel Deployment  ⟶  Avbryt distribution

    Description: Cancels a deployment.  ⟶  Avbryter en distribution.

   • Display: Validate Deployment  ⟶  Verifiera distribution

    Description: Validates an deployment.  ⟶  Verifierar en distribution.

   • Display: Deployment What-If  ⟶  Konsekvensdistribution

    Description: Predicts template deployment changes.  ⟶  Förutser malldistributionsändringar.

   • Display: Export template for deployment  ⟶  Exportera mall för distribution

    Description: Export template for a deployment  ⟶  Exportera mall för en distribution

 • subscriptions/resourcegroups/resources

   Display: Resource Group Resources  ⟶  Resursgruppsresurser

   Operations:

    Display: Get Resource Group Resources  ⟶  Hämta resursgruppsresurser

    Description: Gets the resources for the resource group.  ⟶  Hämtar resurserna för resursgruppen.

  Operations
 • Microsoft.Resources/checkResourceName/action

   Display: Check Resource Name  ⟶  Kontrollera resursnamnet

   Description: Check the resource name for validity.  ⟶  Kontrollera resursnamnets giltighet.

 • Microsoft.Resources/checkZonePeers/action

   Display: Check Zone Peers  ⟶  Kontrollera zoner som delas

   Description: Check Zone Peers  ⟶  Kontrollera zoner som delas

 • Microsoft.Resources/calculateTemplateHash/action

   Display: Calculate Template Hash  ⟶  Beräkna mallens hash

   Description: Calculate the hash of provided template.  ⟶  Beräkna hashen för den angivna mallen.

32 updated resources, 3 updated operations

Updates

  Resource_types
 • subscriptions/operationresults

   Display: Результаты операции подписки  ⟶  Subscription Operation Results

   Operations:

    Display: Получить результаты операции подписки  ⟶  Get Subscription Operation Results

    Description: Получение результатов операции подписки.  ⟶  Get the subscription operation results.

 • dataBoundaries

   Display: Граница данных  ⟶  Data Boundary

   Operations:

    Display: Согласие на использование границы данных  ⟶  Opt-in to Data Boundary

    Description: Согласие на уровне клиента на использование границы данных  ⟶  Tenant level opt-in to data boundary

 • subscriptions/tagNames/tagValues

   Display: Значение тега подписки  ⟶  Subscription Tag Value

   Operations:

   • Display: Получить значение тега подписки  ⟶  Get Subscription Tag Value

    Description: Получает или перечисляет значения тега подписки.  ⟶  Gets or lists subscription tag values.

   • Display: Добавить значение тега подписки  ⟶  Add Subscription Tag Value

    Description: Добавляет значение тега подписки.  ⟶  Adds a subscription tag value.

   • Display: Удалить значение тега подписки  ⟶  Delete Subscription Tag Value

    Description: Удаляет значение тега подписки.  ⟶  Deletes a subscription tag value.

 • subscriptions/resourcegroups/deployments

   Display: Развертывание  ⟶  Deployment

   Operations:

   • Display: Получить развертывание  ⟶  Get Deployment

    Description: Получает или перечисляет развертывания.  ⟶  Gets or lists deployments.

   • Display: Создать развертывание  ⟶  Create Deployment

    Description: Создает или обновляет развертывание.  ⟶  Creates or updates an deployment.

 • subscriptions

   Display: Подписка  ⟶  Subscription

   Operations:

    Display: Получить подписки  ⟶  Get Subscriptions

    Description: Получает список подписок.  ⟶  Gets the list of subscriptions.

 • subscriptionRegistrations

   Display: Регистрации на подписку  ⟶  Subscription Registrations

   Operations:

    Display: Получить регистрации на подписку  ⟶  Get Subscription Registrations

    Description: Получение регистрации на подписку для пространства имен поставщика ресурсов.  ⟶  Get Subscription Registration for a resource provider namespace.

 • checkPolicyCompliance

   Display: Проверить соответствие политикам  ⟶  Check Policy Compliance

   Operations:

    Display: Проверить соответствие политикам  ⟶  Check Policy Compliance

    Description: Проверка состояния соответствия политикам для указанного ресурса.  ⟶  Check the compliance status of a given resource against resource policies.

 • subscriptions/providers

   Display: Поставщики ресурсов  ⟶  Resource Providers

   Operations:

    Display: Получить поставщики ресурсов  ⟶  Get Resource Providers

    Description: Получает или перечисляет поставщики ресурсов.  ⟶  Gets or lists resource providers.

 • resources

   Display: Ресурсы  ⟶  Resources

   Operations:

    Display: Получить ресурсы  ⟶  Get Resources

    Description: Получить список ресурсов на основе фильтров.  ⟶  Get the list of resources based upon filters.

 • links

   Display: Ссылка на ресурсы  ⟶  Resource Link

   Operations:

   • Display: Получить ссылку на ресурсы  ⟶  Get Resource Link

    Description: Получает или перечисляет ссылки на ресурсы.  ⟶  Gets or lists resource links.

   • Display: Создать ссылку на ресурсы  ⟶  Create Resource Link

    Description: Создает или обновляет ссылку на ресурсы.  ⟶  Creates or updates a resource link.

   • Display: Удалить ссылку на ресурсы  ⟶  Delete Resource Link

    Description: Удаляет ссылку на ресурсы.  ⟶  Deletes a resource link.

 • subscriptions/resourcegroups/deployments/operations

   Display: Операция развертывания  ⟶  Deployment Operation

   Operations:

    Display: Получить операцию развертывания  ⟶  Get Deployment Operation

    Description: Получает или перечисляет операции развертывания.  ⟶  Gets or lists deployment operations.

 • tenants

   Display: Клиент  ⟶  Tenant

   Operations:

    Display: Получить клиенты  ⟶  Get Tenants

    Description: Получает список клиентов.  ⟶  Gets the list of tenants.

 • deploymentScripts

   Display: Сценарии развертывания  ⟶  Deployment Scripts

   Operations:

   • Display: Чтение сценариев развертывания  ⟶  Read deployment scripts

    Description: Получает или перечисляет сценарии развертывания.  ⟶  Gets or lists deployment scripts

   • Display: Запись сценария развертывания  ⟶  Write deployment script

    Description: Создает или обновляет сценарий развертывания.  ⟶  Creates or updates a deployment script

   • Display: Удаление сценария развертывания  ⟶  Delete deployment script

    Description: Удаляет сценарий развертывания.  ⟶  Deletes a deployment script

 • templateSpecs

   Display: Спецификации шаблона  ⟶  Template Specs

   Operations:

   • Display: Прочитать спецификацию шаблона  ⟶  Read template spec

    Description: Возвращает спецификации шаблона или выводит их список  ⟶  Gets or lists template specs

   • Display: Записать спецификацию шаблона  ⟶  Write template spec

    Description: Создает или обновляет спецификацию шаблона  ⟶  Creates or updates a template spec

   • Display: Удалить спецификацию шаблона  ⟶  Delete a template spec

    Description: Удаляет спецификацию шаблона  ⟶  Deletes a template spec

 • subscriptions/resources

   Display: Ресурс подписки  ⟶  Subscription Resource

   Operations:

    Display: Получить ресурсы подписки  ⟶  Get Subscription Resources

    Description: Получает ресурсы подписки.  ⟶  Gets resources of a subscription.

 • templateSpecs/versions

   Display: Версии спецификации шаблона  ⟶  Template Spec Versions

   Operations:

   • Display: Прочитать версию спецификации шаблона  ⟶  Read template spec version

    Description: Возвращает спецификации шаблона или выводит их список  ⟶  Gets or lists template specs

   • Display: Записать версию спецификации шаблона  ⟶  Write a template spec version

    Description: Создает или обновляет версию спецификации шаблона  ⟶  Creates or updates a template spec version

   • Display: Удалить версию спецификации шаблона  ⟶  Delete a template spec version

    Description: Удаляет версию спецификации шаблона  ⟶  Deletes a template spec version

 • tags

   Display: Теги  ⟶  Tags

   Operations:

   • Display: Чтение тегов  ⟶  Read tags

    Description: Получает все теги ресурса.  ⟶  Gets all the tags on a resource.

   • Display: Запись тегов  ⟶  Write tags

    Description: Обновляет теги ресурса, заменяя их на другой набор тегов, объединяя наборы или удаляя существующие теги.  ⟶  Updates the tags on a resource by replacing or merging existing tags with a new set of tags, or removing existing tags.

   • Display: Удаление тегов  ⟶  Delete tags

    Description: Удаляет все теги ресурса.  ⟶  Removes all the tags on a resource.

 • providers

   Display: Поставщики  ⟶  Providers

   Operations:

    Display: Получить поставщиков  ⟶  Get Providers

    Description: Получить список поставщиков.  ⟶  Get the list of providers.

 • subscriptions/tagNames

   Display: Тег подписки  ⟶  Subscription Tag

   Operations:

   • Display: Получить тег подписки  ⟶  Get Subscription Tag

    Description: Получает или перечисляет теги подписок.  ⟶  Gets or lists subscription tags.

   • Display: Добавить тег подписки  ⟶  Add Subscription Tag

    Description: Добавляет тег подписки.  ⟶  Adds a subscription tag.

   • Display: Удалить тег подписки  ⟶  Delete Subscription Tag

    Description: Удаляет тег подписки.  ⟶  Deletes a subscription tag.

 • deploymentStacks

   Display: Стеки развертывания  ⟶  Deployment Stacks

   Operations:

   • Display: Прочитать стек развертывания  ⟶  Read deployment stack

    Description: Получает или перечисляет стеки развертывания  ⟶  Gets or lists deployment stacks

   • Display: Записать стек развертывания  ⟶  Write deployment stack

    Description: Создает или обновляет стек развертывания  ⟶  Creates or updates a deployment stack

   • Display: Удалить стек развертывания  ⟶  Delete a deployment stack

    Description: Удаляет стек развертывания  ⟶  Deletes a deployment stack

   • Old_value:

    New_value:

 • deployments/operations

   Display: Операция развертывания  ⟶  Deployment Operation

   Operations:

    Display: Получить операцию развертывания  ⟶  Get Deployment Operation

    Description: Получает или перечисляет операции развертывания.  ⟶  Gets or lists deployment operations.

 • deployments/operationstatuses

   Display: Состояние операции развертывания  ⟶  Deployment operation status

   Operations:

    Display: Получить состояние операции развертывания  ⟶  Get deployment operation status

    Description: Получает или перечисляет состояния операций развертывания.  ⟶  Gets or lists deployment operation statuses.

 • moboBrokers

   Display: Брокер mobo  ⟶  Mobo Broker

   Operations:

   • Display: Получить брокер mobo  ⟶  Get Mobo Broker

    Description: Получает или перечисляет брокеры mobo  ⟶  Gets or lists mobo brokers

   • Display: Создать брокер mobo  ⟶  Create Mobo Broker

    Description: Создает или обновляет брокер mobo  ⟶  Creates or updates a mobo broker

   • Display: Удалить брокер mobo  ⟶  Delete mobo broker

    Description: Удаляет брокер mobo  ⟶  Deletes a mobo broker

 • subscriptions/resourceGroups

   Display: Группа ресурсов  ⟶  Resource Group

   Operations:

   • Display: Получить группу ресурсов  ⟶  Get Resource Group

    Description: Получает или перечисляет группы ресурсов.  ⟶  Gets or lists resource groups.

   • Display: Создать группу ресурсов  ⟶  Create Resource Group

    Description: Создает или обновляет группу ресурсов.  ⟶  Creates or updates a resource group.

   • Display: Удалить группу ресурсов  ⟶  Delete Resource Group

    Description: Удаляет группу ресурсов вместе с содержимым.  ⟶  Deletes a resource group and all its resources.

   • Display: Переместить ресурсы из группы ресурсов  ⟶  Move Resource Group Resources

    Description: Перемещает ресурсы из одной группы в другую.  ⟶  Moves resources from one resource group to another.

   • Display: Проверить перемещение ресурсов группы ресурсов  ⟶  Validate Move Resource Group Resources

    Description: Проверка перемещения ресурсов из одной группы ресурсов в другую.  ⟶  Validate move of resources from one resource group to another.

 • subscriptions/locations

   Display: Местоположение  ⟶  Location

   Operations:

    Display: Получить расположения  ⟶  Get Locations

    Description: Получает список поддерживаемых расположений.  ⟶  Gets the list of locations supported.

 • changes

   Display: Изменения  ⟶  Changes

   Operations:

    Display: Прочитать изменения  ⟶  Read Changes

    Description: Получает или перечисляет изменения  ⟶  Gets or lists changes

 • deployments

   Display: Развертывание  ⟶  Deployment

   Operations:

   • Display: Получить развертывание  ⟶  Get Deployment

    Description: Получает или перечисляет развертывания.  ⟶  Gets or lists deployments.

   • Display: Создать развертывание  ⟶  Create Deployment

    Description: Создает или обновляет развертывание.  ⟶  Creates or updates an deployment.

   • Display: Удалить развертывание  ⟶  Delete Deployment

    Description: Удаляет развертывание.  ⟶  Deletes a deployment.

   • Display: Отменить развертывание  ⟶  Cancel Deployment

    Description: Отменяет развертывание.  ⟶  Cancels a deployment.

   • Display: Проверить развертывание  ⟶  Validate Deployment

    Description: Проверяет развертывание.  ⟶  Validates an deployment.

   • Display: Развертывание "что если"  ⟶  Deployment What-If

    Description: Прогнозирует изменения в развертывании шаблона.  ⟶  Predicts template deployment changes.

   • Display: Экспорт шаблона для развертывания  ⟶  Export template for deployment

    Description: Экспорт шаблона для развертывания  ⟶  Export template for a deployment

 • subscriptions/resourcegroups/resources

   Display: Ресурсы группы ресурсов  ⟶  Resource Group Resources

   Operations:

    Display: Получить ресурсы группы ресурсов  ⟶  Get Resource Group Resources

    Description: Получение ресурсов для группы ресурсов.  ⟶  Gets the resources for the resource group.

 • subscriptions/resourcegroups/deployments/operationstatuses

   Display: Состояние операции развертывания  ⟶  Deployment operation status

   Operations:

    Display: Получить состояние операции развертывания  ⟶  Get deployment operation status

    Description: Получает или перечисляет состояния операций развертывания.  ⟶  Gets or lists deployment operation statuses.

 • deploymentScripts/logs

   Display: Журналы сценария развертывания  ⟶  Deployment Script Logs

   Operations:

    Display: Чтение журналов сценариев развертывания  ⟶  Read deployment script logs

    Description: Получает или перечисляет журналы сценариев развертывания.  ⟶  Gets or lists deployment script logs

 • locations/moboOperationStatuses

   Display: Состояние операции службы Mobo  ⟶  Mobo Service Operation Status

   Operations:

    Display: Получить состояние операции службы Mobo  ⟶  Get the Mobo Service Operation Status

    Description: Считывает состояние операции службы Mobo для ресурса.  ⟶  Reads the Mobo Service Operation Status for the resource.

 • marketplace

   Operations:

    Display: Купить ресурс  ⟶  Purchase Resource

    Description: Покупка ресурса на Marketplace.  ⟶  Purchases a resource from the marketplace.

  Operations
 • Microsoft.Resources/checkZonePeers/action

   Display: Проверить одноранговые зоны  ⟶  Check Zone Peers

   Description: Проверить одноранговые зоны  ⟶  Check Zone Peers

 • Microsoft.Resources/calculateTemplateHash/action

   Display: Вычислить хэш шаблона  ⟶  Calculate Template Hash

   Description: Вычисление хэша предоставленного шаблона.  ⟶  Calculate the hash of provided template.

 • Microsoft.Resources/checkResourceName/action

   Display: Проверить имя ресурса  ⟶  Check Resource Name

   Description: Проверка имени ресурса на допустимость.  ⟶  Check the resource name for validity.