Microsoft.Resources

2024-02-09

32 updated resources, 3 updated operations

Updates

  Resource_types
 • deploymentStacks

   Display: Implementatiestacks  ⟶  Deployment Stacks

   Operations:

   • Display: Implementatiestack lezen  ⟶  Read deployment stack

    Description: Hiermee worden implementatiestacks opgehaald of weergegeven  ⟶  Gets or lists deployment stacks

   • Display: Implementatiestack schrijven  ⟶  Write deployment stack

    Description: Hiermee wordt een implementatiestack gemaakt of bijgewerkt  ⟶  Creates or updates a deployment stack

   • Display: Een implementatiestack verwijderen  ⟶  Delete a deployment stack

    Description: Hiermee wordt een implementatiestack verwijderd  ⟶  Deletes a deployment stack

 • subscriptions/locations

   Display: Locatie  ⟶  Location

   Operations:

    Display: Locaties ophalen  ⟶  Get Locations

    Description: Hiermee kunt u de lijst met ondersteunde locaties ophalen.  ⟶  Gets the list of locations supported.

 • subscriptionRegistrations

   Display: Abonnementsregistraties  ⟶  Subscription Registrations

   Operations:

    Display: Abonnementsregistraties ophalen  ⟶  Get Subscription Registrations

    Description: Abonnementsregistratie voor een naamruimte van een resourceprovider ophalen.  ⟶  Get Subscription Registration for a resource provider namespace.

 • subscriptions/resourcegroups/deployments

   Display: Implementatie  ⟶  Deployment

   Operations:

   • Display: Implementatie ophalen  ⟶  Get Deployment

    Description: Hiermee kunt u implementaties ophalen of opnemen in een lijst.  ⟶  Gets or lists deployments.

   • Display: Implementatie maken  ⟶  Create Deployment

    Description: Hiermee kunt u een implementatie maken of bijwerken.  ⟶  Creates or updates an deployment.

 • subscriptions/tagNames/tagValues

   Display: Abonnementstagwaarde  ⟶  Subscription Tag Value

   Operations:

   • Display: Abonnementstagwaarde ophalen  ⟶  Get Subscription Tag Value

    Description: Hiermee kunt u abonnementstagwaarden ophalen of opnemen in een lijst.  ⟶  Gets or lists subscription tag values.

   • Display: Abonnementstagwaarde toevoegen  ⟶  Add Subscription Tag Value

    Description: Hiermee kunt u een abonnementstagwaarde toevoegen.  ⟶  Adds a subscription tag value.

   • Display: Abonnementstagwaarde verwijderen  ⟶  Delete Subscription Tag Value

    Description: Hiermee kunt een abonnementstagwaarde verwijderen.  ⟶  Deletes a subscription tag value.

 • subscriptions/operationresults

   Display: Resultaten van de abonnementsbewerking  ⟶  Subscription Operation Results

   Operations:

    Display: Resultaten van de abonnementsbewerking ophalen  ⟶  Get Subscription Operation Results

    Description: Hiermee worden de resultaten van de abonnementsbewerking opgehaald.  ⟶  Get the subscription operation results.

 • deployments

   Display: Implementatie  ⟶  Deployment

   Operations:

   • Display: Implementatie ophalen  ⟶  Get Deployment

    Description: Hiermee kunt u implementaties ophalen of opnemen in een lijst.  ⟶  Gets or lists deployments.

   • Display: Implementatie maken  ⟶  Create Deployment

    Description: Hiermee kunt u een implementatie maken of bijwerken.  ⟶  Creates or updates an deployment.

   • Display: Implementatie verwijderen  ⟶  Delete Deployment

    Description: Hiermee kunt u een implementatie verwijderen.  ⟶  Deletes a deployment.

   • Display: Implementatie annuleren  ⟶  Cancel Deployment

    Description: Hiermee kunt u een implementatie annuleren.  ⟶  Cancels a deployment.

   • Display: Implementatie valideren  ⟶  Validate Deployment

    Description: Hiermee kunt u een implementatie valideren.  ⟶  Validates an deployment.

   • Display: What if-implementatie  ⟶  Deployment What-If

    Description: Hiermee worden sjabloonimplementatiewijzigingen voorspeld.  ⟶  Predicts template deployment changes.

   • Display: Sjabloon voor implementatie exporteren  ⟶  Export template for deployment

    Description: Sjabloon voor een implementatie exporteren  ⟶  Export template for a deployment

 • providers

   Operations:

    Display: Providers ophalen  ⟶  Get Providers

    Description: De lijst met providers ophalen.  ⟶  Get the list of providers.

 • templateSpecs

   Display: Sjabloonspecificaties  ⟶  Template Specs

   Operations:

   • Display: Sjabloonspecificatie lezen  ⟶  Read template spec

    Description: Hiermee worden de sjabloonspecificaties opgehaald of weergegeven  ⟶  Gets or lists template specs

   • Display: Sjabloonspecificatie schrijven  ⟶  Write template spec

    Description: Hiermee wordt een sjabloonspecificatie gemaakt of bijgewerkt  ⟶  Creates or updates a template spec

   • Display: Een sjabloonspecificatie verwijderen  ⟶  Delete a template spec

    Description: Hiermee wordt een sjabloonspecificatie verwijderd  ⟶  Deletes a template spec

 • links

   Display: Resourcekoppeling  ⟶  Resource Link

   Operations:

   • Display: Resourcekoppeling ophalen  ⟶  Get Resource Link

    Description: Hiermee kunt u resourcekoppelingen ophalen of opnemen in een lijst.  ⟶  Gets or lists resource links.

   • Display: Resourcekoppeling maken  ⟶  Create Resource Link

    Description: Hiermee kunt u een resourcekoppeling maken of bijwerken.  ⟶  Creates or updates a resource link.

   • Display: Resourcekoppeling verwijderen  ⟶  Delete Resource Link

    Description: Hiermee kunt u een resourcekoppeling verwijderen.  ⟶  Deletes a resource link.

 • templateSpecs/versions

   Display: Versies van sjabloonspecificaties  ⟶  Template Spec Versions

   Operations:

   • Display: Versie van sjabloonspecificaties lezen  ⟶  Read template spec version

    Description: Hiermee worden de sjabloonspecificaties opgehaald of weergegeven  ⟶  Gets or lists template specs

   • Display: Een versie van sjabloonspecificaties schrijven  ⟶  Write a template spec version

    Description: Hiermee wordt een versie van sjabloonspecificaties gemaakt of bijgewerkt  ⟶  Creates or updates a template spec version

   • Display: Een versie van sjabloonspecificaties verwijderen  ⟶  Delete a template spec version

    Description: Hiermee wordt een versie van sjabloonspecificaties verwijderd  ⟶  Deletes a template spec version

 • subscriptions/providers

   Display: Resourceproviders  ⟶  Resource Providers

   Operations:

    Display: Resourceproviders ophalen  ⟶  Get Resource Providers

    Description: Hiermee kunt u de resourceproviders ophalen of opnemen in een lijst.  ⟶  Gets or lists resource providers.

 • resources

   Operations:

    Display: Resources ophalen  ⟶  Get Resources

    Description: Hiermee wordt de lijst met resources op basis van filters opgehaald.  ⟶  Get the list of resources based upon filters.

 • subscriptions/tagNames

   Display: Abonnementstag  ⟶  Subscription Tag

   Operations:

   • Display: Abonnementstag ophalen  ⟶  Get Subscription Tag

    Description: Hiermee kunt u abonnementstags ophalen of opnemen in een lijst.  ⟶  Gets or lists subscription tags.

   • Display: Abonnementstag toevoegen  ⟶  Add Subscription Tag

    Description: Hiermee kunt u een abonnementstag toevoegen.  ⟶  Adds a subscription tag.

   • Display: Abonnementstag verwijderen  ⟶  Delete Subscription Tag

    Description: Hiermee kunt u een abonnementstag verwijderen.  ⟶  Deletes a subscription tag.

 • deployments/operationstatuses

   Display: Status van implementatiebewerking  ⟶  Deployment operation status

   Operations:

    Display: Status van implementatiebewerking ophalen  ⟶  Get deployment operation status

    Description: Hiermee worden lijsten met statussen van implementatiebewerkingen opgehaald.  ⟶  Gets or lists deployment operation statuses.

 • changes

   Display: Wijzigingen  ⟶  Changes

   Operations:

    Display: Wijzigingen lezen  ⟶  Read Changes

    Description: Hiermee worden wijzigingen opgehaald of weergegeven  ⟶  Gets or lists changes

 • deploymentScripts/logs

   Display: Scriptlogboeken voor implementatie  ⟶  Deployment Script Logs

   Operations:

    Display: Scriptlogboeken voor implementatie lezen  ⟶  Read deployment script logs

    Description: Hiermee worden de scriptlogboeken van de implementatie opgehaald of weergegeven  ⟶  Gets or lists deployment script logs

 • dataBoundaries

   Display: Gegevensgrens  ⟶  Data Boundary

   Operations:

    Display: Aanmelden voor gegevensgrens  ⟶  Opt-in to Data Boundary

    Description: Aanmelden voor gegevensgrens op tenantniveau  ⟶  Tenant level opt-in to data boundary

 • tenants

   Operations:

    Display: Tenants ophalen  ⟶  Get Tenants

    Description: Hiermee kunt u de lijst met tenants ophalen.  ⟶  Gets the list of tenants.

 • subscriptions/resourceGroups

   Display: Resourcegroep  ⟶  Resource Group

   Operations:

   • Display: Resourcegroep downloaden  ⟶  Get Resource Group

    Description: Hiermee kunt u resourcegroepen ophalen of opnemen in een lijst.  ⟶  Gets or lists resource groups.

   • Display: Resourcegroep maken  ⟶  Create Resource Group

    Description: Hiermee kunt u een resourcegroep maken of bijwerken.  ⟶  Creates or updates a resource group.

   • Display: Resourcegroep verwijderen  ⟶  Delete Resource Group

    Description: Hiermee kunt u een resourcegroep en de bijhorende resources verwijderen.  ⟶  Deletes a resource group and all its resources.

   • Display: Resources van resourcegroep verplaatsen  ⟶  Move Resource Group Resources

    Description: Hiermee kunt u resources van een resourcegroep naar een andere resourcegroep verplaatsen.  ⟶  Moves resources from one resource group to another.

   • Display: Verplaatsing resources van resourcegroep valideren  ⟶  Validate Move Resource Group Resources

    Description: Hiermee wordt de verplaatsing van resources van de ene naar de andere resourcegroep gevalideerd.  ⟶  Validate move of resources from one resource group to another.

 • subscriptions/resources

   Display: Abonnementsresource  ⟶  Subscription Resource

   Operations:

    Display: Abonnementsresources ophalen  ⟶  Get Subscription Resources

    Description: Hiermee kunt u de resources van een abonnement ophalen.  ⟶  Gets resources of a subscription.

 • deploymentScripts

   Display: Implementatiescripts  ⟶  Deployment Scripts

   Operations:

   • Display: Implementatiescripts lezen  ⟶  Read deployment scripts

    Description: Hiermee kunt u implementatiescripts ophalen of weergeven  ⟶  Gets or lists deployment scripts

   • Display: Implementatiescript schrijven  ⟶  Write deployment script

    Description: Hiermee wordt een implementatiescript gemaakt of bijgewerkt  ⟶  Creates or updates a deployment script

   • Display: Een implementatiescript verwijderen  ⟶  Delete deployment script

    Description: Hiermee kunt u een implementatiescript verwijderen  ⟶  Deletes a deployment script

 • subscriptions/resourcegroups/deployments/operationstatuses

   Display: Status van implementatiebewerking  ⟶  Deployment operation status

   Operations:

    Display: Status van implementatiebewerking ophalen  ⟶  Get deployment operation status

    Description: Hiermee worden lijsten met statussen van implementatiebewerkingen opgehaald.  ⟶  Gets or lists deployment operation statuses.

 • subscriptions/resourcegroups/deployments/operations

   Display: Implementatiebewerking  ⟶  Deployment Operation

   Operations:

    Display: Implementatiebewerking ophalen  ⟶  Get Deployment Operation

    Description: Hiermee kunt u implementatiebewerkingen ophalen of opnemen in een lijst.  ⟶  Gets or lists deployment operations.

 • checkPolicyCompliance

   Display: Naleving van het beleid controleren  ⟶  Check Policy Compliance

   Operations:

    Display: Naleving van het beleid controleren  ⟶  Check Policy Compliance

    Description: Controleer de nalevingsstatus van een bepaalde resource aan de hand van het beleid voor resources.  ⟶  Check the compliance status of a given resource against resource policies.

 • marketplace

   Operations:

    Display: Resource kopen  ⟶  Purchase Resource

    Description: Hiermee worden een resource gekocht via de marketplace.  ⟶  Purchases a resource from the marketplace.

 • subscriptions/resourcegroups/resources

   Display: Resources van resourcegroep  ⟶  Resource Group Resources

   Operations:

    Display: Resources voor resourcegroep ophalen  ⟶  Get Resource Group Resources

    Description: Hiermee worden de resources voor de resourcegroep opgehaald.  ⟶  Gets the resources for the resource group.

 • moboBrokers

   Operations:

   • Display: Mobo Broker ophalen  ⟶  Get Mobo Broker

    Description: Hiermee worden mobo brokers opgehaald of vermeld  ⟶  Gets or lists mobo brokers

   • Display: Mobo Broker maken  ⟶  Create Mobo Broker

    Description: Hiermee wordt een mobo broker gemaakt of bijgewerkt  ⟶  Creates or updates a mobo broker

   • Display: Mobo broker verwijderen  ⟶  Delete mobo broker

    Description: Hiermee wordt een mobo-broker verwijderd  ⟶  Deletes a mobo broker

 • locations/moboOperationStatuses

   Display: Bewerkingsstatus van Mobo-service  ⟶  Mobo Service Operation Status

   Operations:

    Display: De bewerkingsstatus van de Mobo-service ophalen  ⟶  Get the Mobo Service Operation Status

    Description: Hiermee wordt de bewerkingsstatus van de Mobo-service voor de resource gelezen.  ⟶  Reads the Mobo Service Operation Status for the resource.

 • deployments/operations

   Display: Implementatiebewerking  ⟶  Deployment Operation

   Operations:

    Display: Implementatiebewerking ophalen  ⟶  Get Deployment Operation

    Description: Hiermee kunt u implementatiebewerkingen ophalen of opnemen in een lijst.  ⟶  Gets or lists deployment operations.

 • tags

   Operations:

   • Display: Tags lezen  ⟶  Read tags

    Description: Hiermee worden alle tags in een resource opgehaald.  ⟶  Gets all the tags on a resource.

   • Display: Tags schrijven  ⟶  Write tags

    Description: Hiermee worden de tags voor een resource bijgewerkt door bestaande tags te vervangen of samen te voegen met een nieuwe set tags of door bestaande tags te verwijderen.  ⟶  Updates the tags on a resource by replacing or merging existing tags with a new set of tags, or removing existing tags.

   • Display: Tags verwijderen  ⟶  Delete tags

    Description: Hiermee worden alle tags van een resource verwijderd.  ⟶  Removes all the tags on a resource.

 • subscriptions

   Display: Abonnement  ⟶  Subscription

   Operations:

    Display: Abonnementen ophalen  ⟶  Get Subscriptions

    Description: Hiermee kunt u de lijst met abonnementen ophalen.  ⟶  Gets the list of subscriptions.

  Operations
 • Microsoft.Resources/checkZonePeers/action

   Display: Zonepeers controleren  ⟶  Check Zone Peers

   Description: Zonepeers controleren  ⟶  Check Zone Peers

 • Microsoft.Resources/checkResourceName/action

   Display: Resourcenaam controleren  ⟶  Check Resource Name

   Description: Controleer of de resourcenaam geldig is.  ⟶  Check the resource name for validity.

 • Microsoft.Resources/calculateTemplateHash/action

   Display: Sjabloon-hash berekenen  ⟶  Calculate Template Hash

   Description: De hash van de opgegeven sjabloon berekenen.  ⟶  Calculate the hash of provided template.