Microsoft.Resources

2024-02-08

32 updated resources, 3 updated operations

Updates

  Resource_types
 • templateSpecs

   Display: Template Specs  ⟶  Sjabloonspecificaties

   Operations:

   • Display: Read template spec  ⟶  Sjabloonspecificatie lezen

    Description: Gets or lists template specs  ⟶  Hiermee worden de sjabloonspecificaties opgehaald of weergegeven

   • Display: Write template spec  ⟶  Sjabloonspecificatie schrijven

    Description: Creates or updates a template spec  ⟶  Hiermee wordt een sjabloonspecificatie gemaakt of bijgewerkt

   • Display: Delete a template spec  ⟶  Een sjabloonspecificatie verwijderen

    Description: Deletes a template spec  ⟶  Hiermee wordt een sjabloonspecificatie verwijderd

 • dataBoundaries

   Display: Data Boundary  ⟶  Gegevensgrens

   Operations:

    Display: Opt-in to Data Boundary  ⟶  Aanmelden voor gegevensgrens

    Description: Tenant level opt-in to data boundary  ⟶  Aanmelden voor gegevensgrens op tenantniveau

 • subscriptions/locations

   Display: Location  ⟶  Locatie

   Operations:

    Display: Get Locations  ⟶  Locaties ophalen

    Description: Gets the list of locations supported.  ⟶  Hiermee kunt u de lijst met ondersteunde locaties ophalen.

 • subscriptions/operationresults

   Display: Subscription Operation Results  ⟶  Resultaten van de abonnementsbewerking

   Operations:

    Display: Get Subscription Operation Results  ⟶  Resultaten van de abonnementsbewerking ophalen

    Description: Get the subscription operation results.  ⟶  Hiermee worden de resultaten van de abonnementsbewerking opgehaald.

 • subscriptions/resourceGroups

   Display: Resource Group  ⟶  Resourcegroep

   Operations:

   • Display: Get Resource Group  ⟶  Resourcegroep downloaden

    Description: Gets or lists resource groups.  ⟶  Hiermee kunt u resourcegroepen ophalen of opnemen in een lijst.

   • Display: Create Resource Group  ⟶  Resourcegroep maken

    Description: Creates or updates a resource group.  ⟶  Hiermee kunt u een resourcegroep maken of bijwerken.

   • Display: Delete Resource Group  ⟶  Resourcegroep verwijderen

    Description: Deletes a resource group and all its resources.  ⟶  Hiermee kunt u een resourcegroep en de bijhorende resources verwijderen.

   • Display: Move Resource Group Resources  ⟶  Resources van resourcegroep verplaatsen

    Description: Moves resources from one resource group to another.  ⟶  Hiermee kunt u resources van een resourcegroep naar een andere resourcegroep verplaatsen.

   • Display: Validate Move Resource Group Resources  ⟶  Verplaatsing resources van resourcegroep valideren

    Description: Validate move of resources from one resource group to another.  ⟶  Hiermee wordt de verplaatsing van resources van de ene naar de andere resourcegroep gevalideerd.

 • tags

   Operations:

   • Display: Read tags  ⟶  Tags lezen

    Description: Gets all the tags on a resource.  ⟶  Hiermee worden alle tags in een resource opgehaald.

   • Display: Write tags  ⟶  Tags schrijven

    Description: Updates the tags on a resource by replacing or merging existing tags with a new set of tags, or removing existing tags.  ⟶  Hiermee worden de tags voor een resource bijgewerkt door bestaande tags te vervangen of samen te voegen met een nieuwe set tags of door bestaande tags te verwijderen.

   • Display: Delete tags  ⟶  Tags verwijderen

    Description: Removes all the tags on a resource.  ⟶  Hiermee worden alle tags van een resource verwijderd.

 • subscriptions/tagNames/tagValues

   Display: Subscription Tag Value  ⟶  Abonnementstagwaarde

   Operations:

   • Display: Get Subscription Tag Value  ⟶  Abonnementstagwaarde ophalen

    Description: Gets or lists subscription tag values.  ⟶  Hiermee kunt u abonnementstagwaarden ophalen of opnemen in een lijst.

   • Display: Add Subscription Tag Value  ⟶  Abonnementstagwaarde toevoegen

    Description: Adds a subscription tag value.  ⟶  Hiermee kunt u een abonnementstagwaarde toevoegen.

   • Display: Delete Subscription Tag Value  ⟶  Abonnementstagwaarde verwijderen

    Description: Deletes a subscription tag value.  ⟶  Hiermee kunt een abonnementstagwaarde verwijderen.

 • subscriptionRegistrations

   Display: Subscription Registrations  ⟶  Abonnementsregistraties

   Operations:

    Display: Get Subscription Registrations  ⟶  Abonnementsregistraties ophalen

    Description: Get Subscription Registration for a resource provider namespace.  ⟶  Abonnementsregistratie voor een naamruimte van een resourceprovider ophalen.

 • subscriptions/resourcegroups/deployments/operations

   Display: Deployment Operation  ⟶  Implementatiebewerking

   Operations:

    Display: Get Deployment Operation  ⟶  Implementatiebewerking ophalen

    Description: Gets or lists deployment operations.  ⟶  Hiermee kunt u implementatiebewerkingen ophalen of opnemen in een lijst.

 • subscriptions/providers

   Display: Resource Providers  ⟶  Resourceproviders

   Operations:

    Display: Get Resource Providers  ⟶  Resourceproviders ophalen

    Description: Gets or lists resource providers.  ⟶  Hiermee kunt u de resourceproviders ophalen of opnemen in een lijst.

 • moboBrokers

   Operations:

   • Display: Get Mobo Broker  ⟶  Mobo Broker ophalen

    Description: Gets or lists mobo brokers  ⟶  Hiermee worden mobo brokers opgehaald of vermeld

   • Display: Create Mobo Broker  ⟶  Mobo Broker maken

    Description: Creates or updates a mobo broker  ⟶  Hiermee wordt een mobo broker gemaakt of bijgewerkt

   • Display: Delete mobo broker  ⟶  Mobo broker verwijderen

    Description: Deletes a mobo broker  ⟶  Hiermee wordt een mobo-broker verwijderd

 • providers

   Operations:

    Display: Get Providers  ⟶  Providers ophalen

    Description: Get the list of providers.  ⟶  De lijst met providers ophalen.

 • locations/moboOperationStatuses

   Display: Mobo Service Operation Status  ⟶  Bewerkingsstatus van Mobo-service

   Operations:

    Display: Get the Mobo Service Operation Status  ⟶  De bewerkingsstatus van de Mobo-service ophalen

    Description: Reads the Mobo Service Operation Status for the resource.  ⟶  Hiermee wordt de bewerkingsstatus van de Mobo-service voor de resource gelezen.

 • subscriptions/resourcegroups/resources

   Display: Resource Group Resources  ⟶  Resources van resourcegroep

   Operations:

    Display: Get Resource Group Resources  ⟶  Resources voor resourcegroep ophalen

    Description: Gets the resources for the resource group.  ⟶  Hiermee worden de resources voor de resourcegroep opgehaald.

 • subscriptions/tagNames

   Display: Subscription Tag  ⟶  Abonnementstag

   Operations:

   • Display: Get Subscription Tag  ⟶  Abonnementstag ophalen

    Description: Gets or lists subscription tags.  ⟶  Hiermee kunt u abonnementstags ophalen of opnemen in een lijst.

   • Display: Add Subscription Tag  ⟶  Abonnementstag toevoegen

    Description: Adds a subscription tag.  ⟶  Hiermee kunt u een abonnementstag toevoegen.

   • Display: Delete Subscription Tag  ⟶  Abonnementstag verwijderen

    Description: Deletes a subscription tag.  ⟶  Hiermee kunt u een abonnementstag verwijderen.

 • subscriptions/resources

   Display: Subscription Resource  ⟶  Abonnementsresource

   Operations:

    Display: Get Subscription Resources  ⟶  Abonnementsresources ophalen

    Description: Gets resources of a subscription.  ⟶  Hiermee kunt u de resources van een abonnement ophalen.

 • deploymentScripts

   Display: Deployment Scripts  ⟶  Implementatiescripts

   Operations:

   • Display: Read deployment scripts  ⟶  Implementatiescripts lezen

    Description: Gets or lists deployment scripts  ⟶  Hiermee kunt u implementatiescripts ophalen of weergeven

   • Display: Write deployment script  ⟶  Implementatiescript schrijven

    Description: Creates or updates a deployment script  ⟶  Hiermee wordt een implementatiescript gemaakt of bijgewerkt

   • Display: Delete deployment script  ⟶  Een implementatiescript verwijderen

    Description: Deletes a deployment script  ⟶  Hiermee kunt u een implementatiescript verwijderen

 • subscriptions/resourcegroups/deployments

   Display: Deployment  ⟶  Implementatie

   Operations:

   • Display: Get Deployment  ⟶  Implementatie ophalen

    Description: Gets or lists deployments.  ⟶  Hiermee kunt u implementaties ophalen of opnemen in een lijst.

   • Display: Create Deployment  ⟶  Implementatie maken

    Description: Creates or updates an deployment.  ⟶  Hiermee kunt u een implementatie maken of bijwerken.

 • links

   Display: Resource Link  ⟶  Resourcekoppeling

   Operations:

   • Display: Get Resource Link  ⟶  Resourcekoppeling ophalen

    Description: Gets or lists resource links.  ⟶  Hiermee kunt u resourcekoppelingen ophalen of opnemen in een lijst.

   • Display: Create Resource Link  ⟶  Resourcekoppeling maken

    Description: Creates or updates a resource link.  ⟶  Hiermee kunt u een resourcekoppeling maken of bijwerken.

   • Display: Delete Resource Link  ⟶  Resourcekoppeling verwijderen

    Description: Deletes a resource link.  ⟶  Hiermee kunt u een resourcekoppeling verwijderen.

 • deploymentScripts/logs

   Display: Deployment Script Logs  ⟶  Scriptlogboeken voor implementatie

   Operations:

    Display: Read deployment script logs  ⟶  Scriptlogboeken voor implementatie lezen

    Description: Gets or lists deployment script logs  ⟶  Hiermee worden de scriptlogboeken van de implementatie opgehaald of weergegeven

 • subscriptions/resourcegroups/deployments/operationstatuses

   Display: Deployment operation status  ⟶  Status van implementatiebewerking

   Operations:

    Display: Get deployment operation status  ⟶  Status van implementatiebewerking ophalen

    Description: Gets or lists deployment operation statuses.  ⟶  Hiermee worden lijsten met statussen van implementatiebewerkingen opgehaald.

 • tenants

   Operations:

    Display: Get Tenants  ⟶  Tenants ophalen

    Description: Gets the list of tenants.  ⟶  Hiermee kunt u de lijst met tenants ophalen.

 • deployments/operations

   Display: Deployment Operation  ⟶  Implementatiebewerking

   Operations:

    Display: Get Deployment Operation  ⟶  Implementatiebewerking ophalen

    Description: Gets or lists deployment operations.  ⟶  Hiermee kunt u implementatiebewerkingen ophalen of opnemen in een lijst.

 • deploymentStacks

   Display: Deployment Stacks  ⟶  Implementatiestacks

   Operations:

   • Display: Read deployment stack  ⟶  Implementatiestack lezen

    Description: Gets or lists deployment stacks  ⟶  Hiermee worden implementatiestacks opgehaald of weergegeven

   • Display: Write deployment stack  ⟶  Implementatiestack schrijven

    Description: Creates or updates a deployment stack  ⟶  Hiermee wordt een implementatiestack gemaakt of bijgewerkt

   • Display: Delete a deployment stack  ⟶  Een implementatiestack verwijderen

    Description: Deletes a deployment stack  ⟶  Hiermee wordt een implementatiestack verwijderd

 • deployments/operationstatuses

   Display: Deployment operation status  ⟶  Status van implementatiebewerking

   Operations:

    Display: Get deployment operation status  ⟶  Status van implementatiebewerking ophalen

    Description: Gets or lists deployment operation statuses.  ⟶  Hiermee worden lijsten met statussen van implementatiebewerkingen opgehaald.

 • templateSpecs/versions

   Display: Template Spec Versions  ⟶  Versies van sjabloonspecificaties

   Operations:

   • Display: Read template spec version  ⟶  Versie van sjabloonspecificaties lezen

    Description: Gets or lists template specs  ⟶  Hiermee worden de sjabloonspecificaties opgehaald of weergegeven

   • Display: Write a template spec version  ⟶  Een versie van sjabloonspecificaties schrijven

    Description: Creates or updates a template spec version  ⟶  Hiermee wordt een versie van sjabloonspecificaties gemaakt of bijgewerkt

   • Display: Delete a template spec version  ⟶  Een versie van sjabloonspecificaties verwijderen

    Description: Deletes a template spec version  ⟶  Hiermee wordt een versie van sjabloonspecificaties verwijderd

 • checkPolicyCompliance

   Display: Check Policy Compliance  ⟶  Naleving van het beleid controleren

   Operations:

    Display: Check Policy Compliance  ⟶  Naleving van het beleid controleren

    Description: Check the compliance status of a given resource against resource policies.  ⟶  Controleer de nalevingsstatus van een bepaalde resource aan de hand van het beleid voor resources.

 • resources

   Operations:

    Display: Get Resources  ⟶  Resources ophalen

    Description: Get the list of resources based upon filters.  ⟶  Hiermee wordt de lijst met resources op basis van filters opgehaald.

 • deployments

   Display: Deployment  ⟶  Implementatie

   Operations:

   • Display: Get Deployment  ⟶  Implementatie ophalen

    Description: Gets or lists deployments.  ⟶  Hiermee kunt u implementaties ophalen of opnemen in een lijst.

   • Display: Create Deployment  ⟶  Implementatie maken

    Description: Creates or updates an deployment.  ⟶  Hiermee kunt u een implementatie maken of bijwerken.

   • Display: Delete Deployment  ⟶  Implementatie verwijderen

    Description: Deletes a deployment.  ⟶  Hiermee kunt u een implementatie verwijderen.

   • Display: Cancel Deployment  ⟶  Implementatie annuleren

    Description: Cancels a deployment.  ⟶  Hiermee kunt u een implementatie annuleren.

   • Display: Validate Deployment  ⟶  Implementatie valideren

    Description: Validates an deployment.  ⟶  Hiermee kunt u een implementatie valideren.

   • Display: Deployment What-If  ⟶  What if-implementatie

    Description: Predicts template deployment changes.  ⟶  Hiermee worden sjabloonimplementatiewijzigingen voorspeld.

   • Display: Export template for deployment  ⟶  Sjabloon voor implementatie exporteren

    Description: Export template for a deployment  ⟶  Sjabloon voor een implementatie exporteren

 • marketplace

   Operations:

    Display: Purchase Resource  ⟶  Resource kopen

    Description: Purchases a resource from the marketplace.  ⟶  Hiermee worden een resource gekocht via de marketplace.

 • changes

   Display: Changes  ⟶  Wijzigingen

   Operations:

    Display: Read Changes  ⟶  Wijzigingen lezen

    Description: Gets or lists changes  ⟶  Hiermee worden wijzigingen opgehaald of weergegeven

 • subscriptions

   Display: Subscription  ⟶  Abonnement

   Operations:

    Display: Get Subscriptions  ⟶  Abonnementen ophalen

    Description: Gets the list of subscriptions.  ⟶  Hiermee kunt u de lijst met abonnementen ophalen.

  Operations
 • Microsoft.Resources/checkResourceName/action

   Display: Check Resource Name  ⟶  Resourcenaam controleren

   Description: Check the resource name for validity.  ⟶  Controleer of de resourcenaam geldig is.

 • Microsoft.Resources/checkZonePeers/action

   Display: Check Zone Peers  ⟶  Zonepeers controleren

   Description: Check Zone Peers  ⟶  Zonepeers controleren

 • Microsoft.Resources/calculateTemplateHash/action

   Display: Calculate Template Hash  ⟶  Sjabloon-hash berekenen

   Description: Calculate the hash of provided template.  ⟶  De hash van de opgegeven sjabloon berekenen.